Travis Tran

Travis Tran

BREAKTHROUGH the limits

WordPress Diagrams

Template Hierarchy of WikiMedia:

Codex Template Hierarchy

 

An extended one:

Chip Bennet Template Hierarchy

Text Flow Diagram:

wordpress-text-flow-vs-markdown

Program Flow:

Wordpress 3.0 Program Flow

Query Function Diagram:

WP_Query

Core load diagram:

 

 

Protect your sensitive information on website from spam

We hate spam so much that we wrote the following script to help you avoid getting spam in the first place. This javascript program converts normal e-mail addresses into code that most, if not all spam-bots (robots that run programs that harvest e-mail addresses) were not decoding in 2005. If you use the generated codes you are likely to get a great deal less spam than if you put an e-mail address in a web-page in clear text (that is, not encoded). The javascript program to obfuscate an e-mail address is simple to use.

Continue reading

5 phương pháp định giá doanh nghiệp thường dùng

Nhắc đến những khái niệm mơ hồ trong giới đầu tư, không thể không kể đến khái niệm “giá trị doanh nghiệp”. Làm sao để gán giá trị cho doanh nghiệp khi mà nó là tập hợp của muôn vàn thành cấu hữu hình và vô hình? Dẫu cực kỳ khó để đưa ra một mức định giá chính xác, và thực tế là chẳng ai biết thế nào mới là chính xác, nhưng việc xác định được giá trị công ty là bước then chốt trong quá trình đầu tư. Các bên dựa vào giá trị công ty và lượng tiền đầu tư để xác định cổ phần của mình trong công ty và mức định giá mới; rồi lại dựa vào cổ phần để xác định những thứ quan trọng khác như mức cổ tức, quyền biểu quyết, …

Continue reading
X
Welcome to travistran.me
Welcome to TravisBot
wpChatIcon